1. İsim abuksabuk söz, çabuk çabuk söylenen anlaşılmaz söz.
    The gibberish of monkeys.
  2. İsim anlaşılması zor /karışık/muğlâk/teknik deyimlerle dolu söz/yazı.