go flat

  1. Verb yavanlaşmak
sönmek Verb
birinin emirlerine karşı gelmek Verb