go-as-you-please

  1. (a) keyfî, serbest, rastgele, gelişigüzel.
    Things are very go-as-you-please here. (b) kanaatkâr, azla yetinen.
şebeke içinde her yere yolculuğu mümkün kılan bilet
istenilen kıyafetle gidilen