good deed

  1. iyilik
  2. sevap
İyilik yap, denize at (balık bilmezse hâlik bilir). Sentence
her gün iyi bir iş yapmak Verb