good receipt

  1. sağlam alındı
  2. muteber makbuz
iyi geliri olmak Verb