good spirits

  1. neşe
neşesi yerinde
keyifli
neşeli