goods

 1. (a) mal, şahsî eşya, (b) ticarî eşya/mal, emtia, yük.
  goods train: yük katarı, marşandiz. (c)

  ABD- k.d. (belirli bir maksada hizmet eden) nitelik, yetenek, (d)
  ABD- k.d. hakikî/iyi kaliteli mal.
  the real goods. (e)
  deliver the goods
  : ABD- k.d.: istenen/beklenen/vadedilen şeyi vermek/yerine getirmek/başarı ile yapmak, (f)
  ABD- k.d. suç delili (çalınmış eşya vb.)
  to catch someone with goods: birisini suç delilleri ile yakalamak.
  get/have the goods on: aleyhinde suç delili elde etmek/göstermek. (g)
  ABD kumaş, dokuma, tuhafiye.
Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.19) Noun, Trades-Professions
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile
ilgili aracılar (NACE kodu: 46.11)
Noun, Trades-Professions
Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.15) Noun, Trades-Professions
Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.16) Noun, Trades-Professions
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
mal stokunu tasfiye etmek Verb
mallarının büyük bölümünü kaybetmek Verb
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı (NACE kodu: 10.71) Noun, Trades-Professions
Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı (NACE kodu: 17.22) Noun, Trades-Professions
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı (NACE kodu: 22.22) Noun, Trades-Professions
Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı (NACE kodu: 10.72) Noun, Trades-Professions
Spor malzemeleri imalatı (NACE kodu: 32.3) Noun, Trades-Professions
Spor malzemeleri imalatı (NACE kodu: 32.30) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.78) Noun, Trades-Professions
(US) kendi mallarını başka markalı mal diye yutturmak Verb
Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.3) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.39) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.29) Noun, Trades-Professions
Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.2) Noun, Trades-Professions
Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.21) Noun, Trades-Professions
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95) Noun, Trades-Professions
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (NACE kodu: 95.23) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95.29) Noun, Trades-Professions
Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95.2) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti (NACE kodu: 47.6) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti (NACE kodu: 47.72) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (NACE kodu: 47.74) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.7) Noun, Trades-Professions
Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret (NACE kodu: 47.79) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.89) Noun, Trades-Professions
mallarını ucuz satmak Verb
mallarını alacaklılarına terketmek Verb
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Noun, International Law
Ev eşyalarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.4) Noun, Trades-Professions
Diğer ev eşyalarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.49) Noun, Trades-Professions
Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.46) Noun, Trades-Professions
sahipsiz mallar Noun
kontrol edilmiş mallar Noun
elde mevcut mallar Noun
fıçıya konmuş mallar Noun
takas malları Noun
takas malları Noun
malları faturalamak Verb
malları antrepoya koymak Verb
gümrük antrepo sundaki mallar Noun
depolanmış mallar Noun
markalı eşya
markalı mallar Noun
önceleri tahtadan muhafazalara yerleştirilen elektrikli cihazlar Noun
dökme mal
havaleli mal
dökme mal
yarı mamul ürünler Noun
(US) konserve
araba ile taşınmış mallar Noun
gümrükten çekilmiş mallar Noun
ortak mallar Noun
karışık mallar Noun
dayanıksız tüketim malları Noun
hasarlı mallar Noun
ayıplı mallar Noun
yeterli miktarda piyasada bulunmayan mal
malları teslim etmek Verb
mal göndermek Verb
acele sevk eşyası Noun
bir kez kullanıp atılacak mallar Noun
çok düşük fiyata satılan mallar Noun
malların üzerine etiket yapıştırmak Verb
gümrüğü ödenmiş mallar Noun
gümrükte malları deklare etmek Verb
gümrükte mal beyanında bulunmak Verb
malları gümrükte deklare etmek Verb
temel mallar Noun
temel ihtiyaç maddeleri Noun
ekspresle gönderilen eşya
moda mallar Noun
hızlı satan mallar Noun
bitmiş ürünler Noun
malları vitrine dizmek Verb
piyasaya çıkarılmadan önce malların tümünü satın almak Verb
dondurulmuş mallar Noun
mübadelesi mümkün mallar Noun
üretilmeyi bekleyen mallar Noun
ihtiyaç malları Noun
sokakta bağırarak mal satmak Verb
tehlikeli mallar Noun
daha iyi kalite mal
gelen mallar Noun
sanayi ürünleri Noun
kaçak olmayan mallar Noun
sigortalı mallar Noun
ara malları Noun
ara mallar Noun
envanter malları Noun
fatura malları Noun
faturalanmış mallar Noun
sıra malı
tapon mallar Noun
tapon mal
trikotaj ürünleri Noun
mal boşaltmak Verb
kaçakçılık malı olmayan mallar Noun
hafif mal
lüks mallar Noun
ölçüye göre hazırlanmış mallar Noun
(US) emaneten verilmiş mallar Noun
eksik çıkan mallar Noun
karışık eşya
ipotekli mallar Noun
menkul mallar Noun
bozulmayan mallar Noun
getirtmek Verb
ekonomik olmayan mallar Noun
portakal rengi eşyalar (giyim eşyası gibi uzun süre dayanmayan , dağıtımı geniş çapta yapılan , iyi kâr marjı bırakan mallar Noun
sipariş edilmiş mallar Noun
balya
ortaklığın varlığı
kolay bozulur mallar Noun
malları sürmek Verb
paketlenmiş mallar Noun
fiyatları sabit tutulan mallar Noun
mahkûmların hapishanede yaptığı eşyalar Noun
iaşe tedarik etmek Verb
mal tedarik etmek Verb
sermaye malları (mal ve üretimde kullanılmak üzere üretilen mallar Noun
yasaklı mallar Noun
(US) malları belli bir yük taşıma tarifesine göre değerlendirmek Verb
ham maddeler Noun
malları paraya çevirmek Verb
malları yeni bir adrese göndermek Verb
taze yiyecekler gibi sık satın alınan
her yerde bulunabilen ürünler Noun
yedek parçalar Noun
ihtiyaç duyulan mallar Noun
malları geri almak Verb
iade edilebilir mallar Noun
iade mallar Noun
geri gönderilen mallar Noun
geri gönderilen mallar Noun
eski püskü mallar Noun
çıkıntı
sürümü olan mallar Noun
kıt mallar Noun
nadir mallar Noun
deniz yoluyla taşınan mallar Noun
seçilmiş mallar Noun
yarı mamuller Noun
deniz kazasından kurtarılmış mallar Noun
kavaf işi
perakende alışveriş malları Noun
kaçak mal olarak müsadere edilmek kaçak mal kaçak mallar Noun
tekstil
ömrü kısa olan mallar Noun
(Br) ekspresle gönderilen eşya
anında teslim için hazır bulunan mallar Noun
başlıca ürünler Noun
çalıntı mallar Noun
depo malları Noun
satın alınmış mal
(US) satın alınmış mal
depolanmış mal
stratejik bakımdan önemli mallar Noun
ikame malları Noun
çeşitli eşya
maddi mallar Noun
tekstil malları Noun
ticareti yapılan mallar Noun
kamelot
türlü mallar Noun
aranmayan sahipsiz eşya
sahipsiz mallar Noun
sürümsüz mal
satılmamış mallar Noun
savaşta kullanılan ödemeli mallar Noun
gümrük antrepo sundaki mallar Noun
dünya malı Noun
işlenmiş mallar Noun
yoldaki gemi ile gelen mal
(gemi ile gelen) yoldaki mal
yoldaki mallar Noun
satın alınmış mal
mal teslimatı
yük asansörü Noun
(Br) mal ambarı
mal piyasası
stok hareketleri Noun
(Br) yük peronu
sigortalı mallar Noun
mal kotası Noun
(Br) ardiye
(Br) yük trafiği
(Br) yük treni
marşandiz
üstü açık kamyon
(Br) yük vagonu