ground level

  1. Noun (bkz: ground state )
  2. Noun taban hali: bir öğeciğin en düşük erkeli (en kararlı) durumu.
toprak seviyesinde
düz arazi
yer seviyesinde
yerle bir düzeye getirmek Verb