haki

  1. Noun, Textile Industry khaki
dark khaki Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Toprağa mensup, toprakla ilgili
  2. Hikâye eden, anlatan
  3. Yeşile çalan toprak rengi