1. İsim, Tekstil Sanayii khaki
dark khaki Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Toprağa mensup, toprakla ilgili
  2. Hikâye eden, anlatan
  3. Yeşile çalan toprak rengi