half-price

  1. Noun yarı fiyat, yarım duhuliye.
yarı fiyatına
bir şeyi yarı fiyatına satmak Verb
yarı fiyat
yarı fiyat