handle a case

  1. Verb bir davayı ele almak
  2. Verb bir davaya bakmak
  3. Verb davayı ele almak