have an eye to one's interests

  1. Verb menfaatlerini gözetmek