have one's life assured

  1. Verb hayatını sigorta ettirmek