have something in one's possession

  1. Verb bir şeyin zilyedi olmak
  2. Verb bir şeye sahip olmak