have strong enemy to contend with

  1. Verb savaşacak amansız düşmanı olmak
savaşacak amansız düşmanı olmak Verb