have strong enemy to contend with

savaşacak amansız düşmanı olmak Fiil