hawthorn

  1. Noun alıç
    (Crataegus oxyacantha): gülgillerden kırlarda yetişen, beyaz-pembe çiçekli, parlak renkli meyveli yabani ağaç.