heel fly

  1. Noun sığır sineği
    (Hypoderma): sığırlara musallat olan bir tür sinek.