historical cost

  1. Noun, Accounting ilk alış maliyeti
  2. Noun tarihi maliyet
  3. defter değeri
  4. sabit aktifin satın alma maliyeti
ayarlanmış tarihi maliyet
muhasebe amaçları için
bir aktifin değiştirme maliyeti yerine ilk maliyeti (defter maliyeti) dikkate alınır
tarihi maliyet muhasebesi Noun
yüksek enflasyon dönemlerinde bu yöntemin uygulanması kârı olduğundan yüksek gösterir
aktif varlıkların şirkete mal oldukları değerleri ile (defter değeri) bilançoda gösterilmesi yöntemi
aktiflere değer biçme yöntemi
tarihi-maliyet muhasebesi Noun