hot feed

  1. başka bir istasyondan televizyon programına yapılan nakildeki gecikme