hot plate

  1. Noun taşınabilir gaz veya elektrik ocağı.