hot seat

  1. Noun (bkz: electric chair ).
  2. Noun üzücü/sıkıntılı/müşkül durum, ağır mes'uliyetli mevki.
    be in the hot seat
    mec. sorumluluktan kaçamamak.
  3. Noun uçakta pilot fırlatma sandalyesi.