hot trail

  1. sıkı takip
neredeyse tutmak üzere olmak Verb
birinin topuğuna basmak Verb
birinin peşinde