hot water

  1. Noun sıcak su.
  2. Noun güçlük, müşkülât, çıkmaz, varta, baş belası.
    get into hot water: belaya çatmak, çıkmaza saplanmak.
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.3) Noun, Trades-Professions
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.30) Noun, Trades-Professions
başı derde girmek, belaya çatmak.
başına bela açmak Verb
başı belaya girmek Verb
dert/bela içinde, çıkmazda.
be in hot water : başı dertte olmak, çıkmaza saplanmak.
sıcak ve soğuk akarsuyu olmak Verb