house bill

  1. bir şirket veya dış şubesince merkez şirkete keşide edilen senet
  2. kendine keşide edilen senet (bir firmanın dış şubesi tarafından merkez üzerine keşide edilen senet
  3. Parlamento Kanunu
  4. bir şirketin dış şubesince merkez şirkete keşide edilen senet
Commons bir önergenin Avam Kamarası'ndan geçmesini engellemek Verb
parlamentodan bir kanun tasarısını yıldırım hızıyla çıkarmak Verb
bir kanun tasarısını meclisten acele geçirmek Verb
(Br) Lordlar Kamarası'na önerge sunmak Verb