impede

  1. Transitive Verb önlemek, engellemek, engel/mani olmak, geciktirmek, zorlaştırmak, zorluk/engel/mania çıkarmak.
    The
    advance was seriously impeded by the bad weather.
...'e ayakbağı olmak Verb
çalışma serbestliğini engellemek Verb
ilerlemeyi engellemek Verb
hukukun normal seyrini engellemek Verb
adaletin işleyişini engellemek Verb
düşman hareketlerini engellemek Verb
çalışma özgürlüğüne engel olmak Verb
geriletmek Verb
dava tebligatına mani olmak Verb
trafiği engellemek Verb