1. Geçişli Fiil önlemek, engellemek, engel/mani olmak, geciktirmek, zorlaştırmak, zorluk/engel/mania çıkarmak.
    The
    advance was seriously impeded by the bad weather.
...'e ayakbağı olmak Fiil
çalışma serbestliğini engellemek Fiil
ilerlemeyi engellemek Fiil
hukukun normal seyrini engellemek Fiil
adaletin işleyişini engellemek Fiil
düşman hareketlerini engellemek Fiil
çalışma özgürlüğüne engel olmak Fiil
geriletmek Fiil
dava tebligatına mani olmak Fiil
trafiği engellemek Fiil