in action

  1. Adverb işbaşında
gayrimaddi menkul malları devretmek Verb
gayrimaddi varlığın devri
alacakların devri
alacakların deviri
alacak.
chose in possession: eldeki mal.
bir kimsenin kendinin zilyet olmadığı ancak maliki olduğu şeyler Noun
faaliyetsizlik, atalet, avarelik, hareketsizlik, etkisizlik. Noun
cephede şehit düşmüş
hukuki talep hakkı
başlatmak Verb
harekete geçirmek Verb
başlatma
davalar Noun
tahliye davası Noun
şahıs aleyhine açılan dava
ayni dava
(Br) bir geminin alıkonabilmesi için açılan dava
geminin alıkonabilmesi için açılan dava
medeni hukuk davası Noun
davaya çıkmak Verb
davaya taraf olmak Verb
düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak Verb
benim faaliyet alanımda.
bir davaya müdahale etmek Verb
bir davayı kazanmak Verb
bir eyleme katılmak Verb
bir davadaki layihaların doğruluğunu yeminle tasdik etmek Verb