in hot water

  1. dert/bela içinde, çıkmazda.
    be in hot water : başı dertte olmak, çıkmaza saplanmak.
başı derde girmek, belaya çatmak.