in use

  1. kullanılmakta
  2. müstamel
kullanma değeri
kullanılmayan (aktifler Noun
kullanılmayan aktifler Noun
tüketilen madde
kullanma
kullanım değeri (bir malın fiyat veya değiş tokuş değerinden farklı olarak , bireylerin gereksinimini karşılamadaki değeri
kullanım değeri
kullanımda ışığı Information Technology
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
günlük kullanımda olmak Verb
herkesçe kullanılmakta olmak Verb
okullarda okunmak üzere kitap hazırlamak Verb
geçer
yetki kullanılmasında kısıtlama
taşıt aracını kullanmak taşıt aracını tehlikeli bir şekilde bırakmak Verb
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Verb
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Verb
nefis savunmasında güç kullanmak Verb
teslimatın uçakla olması
alışverişte banka kartı uygulaması
nefis savunmasında kuvvete başvurma