kullanma değeri
kullanılmayan (aktifler İsim
kullanılmayan aktifler İsim
tüketilen madde
kullanma
kullanım değeri (bir malın fiyat veya değiş tokuş değerinden farklı olarak , bireylerin gereksinimini karşılamadaki değeri
kullanım değeri
kullanımda ışığı Bilgi Teknolojileri
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
İsim, Uluslararası Hukuk
günlük kullanımda olmak Fiil
herkesçe kullanılmakta olmak Fiil
okullarda okunmak üzere kitap hazırlamak Fiil
geçer
yetki kullanılmasında kısıtlama
taşıt aracını kullanmak taşıt aracını tehlikeli bir şekilde bırakmak Fiil
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil
nefis savunmasında güç kullanmak Fiil
teslimatın uçakla olması
alışverişte banka kartı uygulaması
nefis savunmasında kuvvete başvurma