income control

  1. gelir kontrolü
  2. gelir kontrolu
kambiyo kontrolüne tabi gelir
kambiyo kontroluna tabi gelir