influence a decision

  1. Verb bir kararı etkilemek
  2. Verb bir kararda etkili olmak