inquiries

mahkemenin soru sorma hakkı
(telefon) danışma
tahkikatların genişletilmesi
geniş kapsamlı soruşturmalar Noun
kapsamlı soruşturmalar Noun
tahkikat açmak Verb
soruşturma yapmak Verb
tahkikat yapmak Verb
gayri resmi tahkikat yapmak Verb
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
hafif tahkikat
istatistiki anketler Noun
telefonla danışma
birisi hakkında tahkikat yapmak.
bir şey hakkında soruşturmada bulunmak Verb
birisinin hatırını sormak.
bir vakanın gerçeklerini öğrenmek için soruşturma yapmak Verb