mahkemenin soru sorma hakkı
(telefon) danışma
tahkikatların genişletilmesi
geniş kapsamlı soruşturmalar İsim
kapsamlı soruşturmalar İsim
tahkikat açmak Fiil
soruşturma yapmak Fiil
tahkikat yapmak Fiil
gayri resmi tahkikat yapmak Fiil
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
hafif tahkikat
istatistiki anketler İsim
telefonla danışma
birisi hakkında tahkikat yapmak.
bir şey hakkında soruşturmada bulunmak Fiil
birisinin hatırını sormak.
bir vakanın gerçeklerini öğrenmek için soruşturma yapmak Fiil