interfero n

virüs-önler: virüslerin çoğalmasını önlemek üzere bunların musallat olduğu gözelerin ürettiği protein. Noun
interferon Noun, Biology