jealousy

  1. Noun kıskançlık, haset, günü(leme).
    He felt a jealousy toward the winner.
  2. Noun kıskanma, haset etme.
  3. Noun titizlik, hassasiyet.
    Cherish their official political freedom with fierce jealousy.
  4. Noun kıskanç davranış.
kıskandırmak Verb
kıskançlıktan çatlamak Verb
birisini kıskançlıktan çatlatmak Verb
meslek kıskançlığı
kardeş kıskançlığı Noun, Psychology