key company people

  1. Noun bir firmanın kilit mevkideki yöneticileri