kink

  1. kıvrım, kıvırcık, (saç, tel vb.), halat/ip vb.'nin dolaşması.
  2. kasınç, kas/adale ağrısı/tutulması, (boyun, sırt ağrısı).
  3. kusur, noksan, engel: bir makinenin/planın başarılı işlemesini engelleyebilecek şey.
  4. garip fikir, kapris, (düşüncede) gariplik/acayiplik.
  5. dolaş(tır)mak, kıvırmak/kıvrılmak, birbirine dolaş(tır)mak.
tahtası eksik olmak Verb