knock about

  1. Verb hırpalamak
  2. Verb örselemek
iki yelkenli küçük yat.
bk:
raceabout. Maritime Traffic
kaba ve dayanıklı/her işe gelir (giyim/eşya).
knockabout clothing.
kaba, haşin, gürültülü.
knockabout games.
(piyes, film) güldürücü, gülmekten katıltan.
feleğin çemberinden geçmek Verb
(a) âvâre/serseriyane dolaşmak, (b) aylaklık etmek, boş yere vakit öldürmek, aylak aylak gezmek, sürtmek,
(c) hırpalamak, örselemek, tartaklamak, sarsmak.
yumak sarmak, (bilârdoda) topa vurmak.