knock off work

  1. Verb işi paydos etmek
sadece hafta aşırı çalışmak Verb
bir sürü işin üstesinden gelmek Verb