launch an enterprise

  1. Verb bir teşebbüs kurmak
bir teşebbüse girişmek.