lay an egg

  1. (a) yumurtlamak.
    This hen lays brown eggs. (b)
    argo fiyasko vermek, başarısızlığa uğramak,
    (bilhassa topluluk karşısında) bozum olmak.