lay aside money for one

yaşlılığı için bir kenara para koymak Verb