lean coal

  1. yağsız madenkömürü
  2. kuvvetsiz kömür