level executive

  1. aynı seviyedeki yönetici
üst düzey yönetici
müdüriyet seviyesinde