level of employment

  1. çalışan işçi seviyesi
  2. iş olanakları düzeyi
  3. istihdam düzeyi