lie down

  1. Verb yatmak
  2. Verb uzanmak
  3. Verb direnmemek
  4. Verb yatılmak
yatırmak Verb
boylu boyuna yere yatmak.
(işi) savsaklamak, yan çizmek, atlatmak, görevden kaçınmak.
bir hakareti yutmak Verb
(yatarak) kısa istirahat, (istirahat için) uzanma/yatma.