lie on the table

  1. Verb masanın üzerinde durmak
  2. Verb ertelenmek
bir önergeyi arka plana atmak Verb
kanun tasarısını sürüncemede bırakmak Verb